18. siječanj 2021.

Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava: Srijeda, 27.01.2021. do 09:00 sati