01. ožujak 2016.

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija u 2016. godini

Rok za predaju: Utorak, 15.03.2016. do 15:00 sati