05. siječanj 2022.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Kopiju katastarskog plana
  • Dokaze da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.:

a) 

b)

c)

d) 

  • Upravnu pristojbu od 70.00 kn (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLJEDEĆI OBRAZAC:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.