05. siječanj 2022.

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

ISPUNITE I DOSTAVITE SLJEDEĆI OBRAZAC:

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole