12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 40 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Parcelacijski elaborat
  • Presliku lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno građevinske dozvole
  • Upravnu pristojbu 40.00 kn  (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE: