18. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u godini

Potrebna dodatna dokumentacija: Ne

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za financije proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.