17. travanj 2012.

Poziv i dostava dinamike korištenja sredstava proračuna i izvršenja programa

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

 

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆI OBRAzac:

Sa popunjenim obrascem javite se u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.