17. travanj 2012.

Pojedinačni zaključci kojima se odobravaju sredstva iz Proračuna Grada Varaždina

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.