17. travanj 2012.

Odobrenja pojedinačnih računa korisnika proračuna a koji se plaćaju iz sredstava prihoda proračuna

Potrebna dodatna dokumentacija: Ne

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆI OBRAzac:

Sa popunjenim obrascem javite se u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.