20. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje dozvole ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina

Za trgovačka društva i obrte koji vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine!

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 6,64€ (50 kuna)

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Preslika Rješenja o upisu u sudski registar ili obrtnice
Preslika prometne dozvole vozila
Ugovor o vršenju radova unutar pješačke zone
Dokaz o izvršenoj uplati naknade 3A - 132,72 € (1.000,00 kn) ; 3B - 398,17 € (3.000,00)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-3A

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-3A

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-3B

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-3B

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.