20. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje dozvole ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina

Za trgovačka društva i obrte koji povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone do 30 dana!

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 6,64€ (50 kuna)

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Preslika Rješenja o upisu u sudski registar ili obrtnice
Preslika prometne dozvole vozila
Potvrda o vršenju radova ili usluga u pješačkoj zoni
Dokaz o izvršenoj uplati naknade 26,55€ (200,00 kn/vozilo)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-4

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina O-4

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za gradnju i komnalno gospodarstvo Grada Varaždina.