17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje potvrde za korištenje javne površine

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 6,64€ (50 kuna)

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Grafički prikaz i opis s naznačenom i kotiranom pozicijom
Potvrda da ne postoji dugovanje prema Gradu Varaždinu (izdaje Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća)
Biljeg - državna pristojba od 6,64€ (50 kuna)
Izvod iz sudskog registra, kopija obrtnice, izvod iz registra udruga, izvod iz registra OPG ili drugi dokument kojim se potvrđuju  podaci pravnog subjekta
Dodatna dokumentacija prema potrebi 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.