17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje rješenja za privremeno korištenje javne površine za postavu terase

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kuna

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Izvod iz sudskog registra, kopija obrtnice ili drugi dokument koji potvrđuje podatke pravnog subjekta

Potvrda da ne postoji dugovanje prema Gradu Varaždinu
Napomena: izdaje se u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Varaždina, Trg slobode 12/I

Grafički prikaz i opis s naznačenom i kotiranom pozicijom

Dodatna dokumentacija prema potrebi

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina.