17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa, LED displaya ili druge vrste reklama

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kuna

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kopija katastarskog plana
Idejno rješenje s opisom i fotomontažom
Suglasnost vlasnika
Suglasnost, prethodno odobrenje, mišljenje (ŽUC, HUC, Konzervatorski odjel, MUP)
Biljeg - Državna pristojba 70 kn

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

 

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.