19. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne godišnje karte

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kuna

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

Preslika osobne iskaznice (uvjerenje o prebivalištu)
Preslika prometne dozvole 
Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu
Napomena: Potreban je izvornik dokumenta (original).   

                                                                                                                                                                                           

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.                                                                                             

 

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.