17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje Aneksa Ugovora o kupoprodaji stana sa stanarskim pravom

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo 
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Potvrda o do sad plaćenim ratama - Stanje na dan podnošenja zahtjeva
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Izračun preostalog dijela kupoprodajne cijene Stanje na dan podnošenja zahtjeva
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:
Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.