17. travanj 2012.

Odobrenje za postavu reklamnih panoa (na zemljištu koje nije javna površina)

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kuna

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kopija katastarskog plana

Napomena: Ne starija od 6 mjeseci

Idejno rješenje s opisom 

Suglasnost vlasnika 

Mišljenje, prethodno odobrenje ili suglasnost državnih tijela ili pravnih osoba s javnim ovlastima (MUP, konzervatori ŽUC, HC itd), ovisno o lokaciji 

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.