17. travanj 2012.

Molba za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potvrda Zavoda za zapošljavanje ili Centra za socijalnu skrb
Napomena: Ne starije od 30 dana
Potreban je izvornik dokumenta (original).

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

 

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.