17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na elaborat parcelacije - kao vlasnik susjedne parcele

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Parcelacijski elaborat
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Akt na temelju kojeg je izvršena parcelacija 
Napomena. Potreban je izvornik dokumenta (original).

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:
Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.