17. travanj 2012.

Izdavanje odobrenja za postavu terase na privatnoj parceli

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe:

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina.