17. travanj 2012.

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za određenu godinu

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA