17. travanj 2012.

Prijavnica za Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA