17. travanj 2012.

Prijava predloženih programa ustanova u kulturi na poziv za donošenje Programa javnih potreba u kulturi - 1. - korisnika proračuna i 2. - javnih ustanova u kulturi i znanosti kojih je osnivač Gr

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA