10. travanj 2012.

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) - učenici SŠ

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne postoji

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

Potvrda o prebivalištu
Potvrda srednje škole o upisu u 1. razred u školskoj godini za koju je objavljen Javni poziv
Napomena: Potreban je izvornik dokumenta (original).

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.