10. travanj 2012.

Obavijesti o prijavama programa za Program javnih potreba Republike Hrvatske - prijave Ministarstvu kulture

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina.