10. travanj 2012.

Molba za dodjelu stipendije

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne postoji

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 

Domovnica
Napomena: Nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika

Potvrda o prebivalištu 
Napomena: Ne smije biti starija od 30 dana. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Potvrda o upisu na visoko učilište/srednju školu
Napomena: Potreban je izvornik dokumenta (original).

Potvrda visokog učilišta/srednje škole o prosjeku ocjena prethodne godine studija/završenog razreda
Napomena: Izračunati na dvije decimale. Potreban je izvornik dokumenta (original).

Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva - Obrazac u Narodnim novinama – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika
Napomena: Potreban je izvornik dokumenta (original).

Potvrda o mjesečnom prihodu svih članova kućanstva (za srpanj, kolovoz, rujan)
Napomena: Potreban je izvornik dokumenta (original).

Potvrda o sudjelovanju na natjecanjima
Napomena: Nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika

Pismena izjava studenta/učenika da nije korisnik ni jedne druge stipendije ili potpore
Napomena: Nije propisan obrazac.