Zahtjev za dodjelu potpore - oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na području Grada Varaždina

Javni poziv

Zahtjev za dodjelu potpore - oslobađanje od plaćanja komunalne naknade na području Grada Varaždina podnosi se online ispunjavanjem obrasca u nastavku. 

Kao dokaz o padu prihoda prilaže se:

za obveznike u sustavu PDV-a:

  1. prijava PDV-a za mjesec za koji se podnosi zahtjev za dodjelu potpore
  2. prijava PDV-a za isti mjesec prethodne godine

 

za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:

  1. u excel tablici prikaz primitaka i izdataka u ukupnom iznosu za mjesec za koji se potražuje potpora
  2. u excel tablici prikaz primitaka i izdataka u ukupnom iznosu za isti mjesec prethodne godine kao i za prva tri mjeseca ove godine.

 

Zahtjev je valjan bez potpisa i pečata, a pritiskom na "POŠALJI" i obveznim odabirom kod "Izjave o točnosti i istinitosti podataka" pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčite za istinitost i točnost svih podataka koje ste naveli u Zahtjevu za dodjelu potpore, kao i u prilozima zahtjevu.

Upiti: [email protected]