VELV d.o.o. „u likvidaciji“

Jurja Križanića 33,
42000 Varaždin

Vlasnički udio Grada Varaždina: 100% Varaždin

Likvidator: Goran Kozina
E: goran.kozina@unin.hr