URBACT III - Come in!

 

                                

 

NAZIV PROJEKTA

URBACT III - Come in!

Status U provedbi
Naziv EU FONDA/programa kroz koji je projekt sufinanciran Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Ukupna vrijednost projekta EUR HRK
599.312,12 4.452.889,05
Udio grada varaždina kao partnera na projektu EUR HRK
55.432,68 411.864,81

Varaždinu iz EU (85%)

Sufinanciranje iz Proračuna Grada Varaždina (15%) Ostali izvori financiranja projekta
EUR HRK EUR HRK EUR HRK
47.117,78 350.085,11 8.314,90 61.779,71 - -
TRAJANJE PROJEKTA 04. prosinca 2018. - 04. lipnja 2021.
Vodeći partner Újbuda (Mađarska)
Ostali partneri na projektu Varaždin (Hrvatska)
Pori (Finska)
Forlì (Italija)
Targowek (Poljska)
Gheorgheni (Rumunjska)
Plasencia (Španjolska)
Uloga grada varaždina u projektu Partner
Opis projekta Kroz URBACT III program i mrežu gradova za prijenos dobre prakse u projektu Come in! želi se postići veći angažman građana, njihovo uključivanje u život zajednice te postizanje svijesti o važnosti arhitektonske i kulturne baštine u gradovima gdje žive kako bi se smanjio stupanj socijalne izolacije i isključenosti.
Članovi projektnog tima Grad Varaždin: Goranka Grgić (voditelj), Tatjana Posavec, Maja Hrešć
ULG koordinator: Maja Kireta