Upravni odjel za EU projekte

Preradovićeva 10
42000 Varaždin
Pročelnica Jadranka Pavlović, dipl. iur.

T: 042/658-059
F: 042/658-021
E: jadranka.pavlovic@varazdin.hr

 

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, i to:

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:00 do 15:00 sati,

- utorak od 7:00 do 17:00 sati,

- petak od 7:00 do 13:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

- ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7:15 do 14:45 sati,

- utorak od 7:15 do 16:45 sati,

- petak od 7:15 do 12:45 sati.

 

DJELATNOSTI ODJELA

  • Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijavu projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata.
  • Surađuje s međunarodnim i državnim institucijama te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata.
  • Obavlja poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).
  • Za obavljanje poslova posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) ustrojen je Odsjek za provedbu ITU mehanizma koji obavlja poslove izrade, praćenja i izvještavanja za strateške dokumente grada Varaždina i ITU područja. Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima za jačanje uloge Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja, koordinira provedbene aktivnosti na razini urbanog područja, izrađuje plan provedbe, upute za strateške projekte i/ ili pozive na dostavu projektnih prijedloga te financijske planove.
  • Upravni odjel je odgovoran za informiranje i promidžbu provedbe ITU mehanizma kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.