Testna za obrazac

Na natječaj za javne potrebe u kulturi mogu se javiti:

Na natječaju se neće financirati programi udruga koji nemaju istaknuto prioritetno područje djelovanja te koji nemaju razrađenu ciljanu skupinu, tj. programi udruga koji zadovoljavaju potrebe samo svojih članova. Na natječaju se neće financirati putni troškovi (izleti) i troškovi reprezentacije koji su veći od 5% predloženog troškovnika. Također, neće se financirati neizravni troškovi koji premašuju 20% ukupnih troškova, a financirat će se samo oni neizravni troškovi koji su usko vezani uz obavljanje prijavljenog programa/projekta/manifestacije/akcije. 

 

PRIORITETNA PODRUČJA: 

1. umjetničko stvaralaštvo samostalnih umjetnika

2. programi strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija

3. programi i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti

4. projekti, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti

5. programi izložbi, akcija i manifestacija u području vizualnih umjetnosti i likovnoj djelatnosti 

6. programi i projekti u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti i filmske manifestacije (festivali) i audiovizualnog stvaralaštva

7. programi poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma

8. programi inovativnih i intermedijskih umjetničkih i kulturnih praksi

9. programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja

10. programi rada s djecom i mladima iz naprijed navedenih područja

11. inovativni programi razvoja publike

12. programi uključivanja isključenih i ugroženih skupina u kulturni život grada i stvaralaštva

 

NAPOMENA: programi međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja, financiraju se iz zasebnog natječaja. 

 

Upute za ispunjavanje obrasca: 

Obrazac se ispunjava direktnim unosom podataka. Za potrebe prijave trebat ćete pripremiti podatke o prijavitelju, programima, projektima, biografiji voditelja projekta te druge podatke. Nemojte zatvarati prozor/tab dok ne ispišete prijavu do kraja. Nakon ispunjene prijave, prijava će u obliku PDF-a doći na mail administratoru i na mail s kojim ste se prijavili. Taj PDF potrebno je isprintati, potpisati, popečatirati i poslati poštom na adresu:

Grad Varaždin 

Za natječaj - kultura

Trg kralja Tomislava 1

42000 Varaždin

 

Obrazac - općeniti dio 

Obrazac - podaci o projektu/programu