Datum objave: 12. listopad 2015.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Datum i vrijeme održavanja sjednice: Petak, 23. listopad 2015. u 09:00 sati

Dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Svi materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina (napomena: 123 MB) 

Zaključci i Odluke donesene na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Službeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

MATERIJALI ZA 18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA