Datum objave: 07. travanj 2015.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina

Datum i vrijeme održavanja sjednice: Petak, 17. travanj 2015. u 09:00 sati

Nastavak sjednice: 20. travnja 2015. godine s početkom u 18:00 sati.

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Svi materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Varaždina (napomena: 10 MB) 

Zaključci i Odluke donesene na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Službeni zapisnik sa14. sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

MATERIJALI ZA 14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA