Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - v2

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: lucija.cahunek@varazdin.hr

Savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu

Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2015.

Plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu

Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2014.
Plan normativnih aktivnosti srpanj - prosinac 2014.