Radioamaterska udruga „Sloga“ Varaždin

Radioamaterska udruga „Sloga“ Varaždin je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture, slobodno udruženih građana, koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u tehničkoj kulturi.

Aktivni rad članova datira još od davne 1981. godine, kada su 10-tak CB-aša iz Varaždina i okolice, pristupili Radio klubu „Varaždin“ i osnovali CB-sekciju „Sloga“, što je i početak organiziranog rada današnje udruge.

Do 1986. godine, sekcija se povećala na oko 200 članova, te se ukazala potreba za osnivanje vlastitog kluba, što se dogodilo 1987. godine kad je formiram CB – klub „SLOGA“ Varaždin. Od tada počinje i uspješan rad, pogotovo jer se te godine klub seli i u vlastite prostorije u Augusta Cesarca 10 u Varaždinu, gdje se i danas nalazi.

Tadašnji članovi sami su u nekoliko godina predanim radom uredili derutne prostore uz mnoge donacije firmi i pojedinaca. U tom periodu klub ima i svoju CB - sekciju u Lendavi u Sloveniji.

U toku Domovinskog rata od 1991. do početka 1994. godine, klub je bio u stanju mirovanja, ali su mnogi članovi bili aktivni sudionici u danima rata, kako u Varaždinu, tako i na mnogim bojišnicama diljem Hrvatske, naravno većinom u radio vezama. Početkom 1994. godine ponovno se pokreću aktivnosti, i te godine se preregistrirao u CB Radio klub „Sloga“. Kao i u godinama prije rata, tako i u daljnjem periodu članovi kluba prisutni su sa radio vezama na mnogim manifestacijama, kako sportskim, kulturnim, humanitarnim, kako u Varaždinu tako i šire.

Pojavom interneta, mobitela i drugih tehnologija, klub se morao također prilagoditi, pa je 2004. godine promijenio naziv u CB Radio NET klub „Sloga“. Počinje i informatičko opremanje prostorija, nabavka nove radio i druge opreme, pripreme za vlastitu Wi-Fi mrežu, za članove udruge.

RU „Sloga“ je od početaka svog postojanja bila uvijek, preko svojih predstavnika, aktivna u bivšoj Narodnoj tehnici, i u današnjoj Zajednici tehničke kulture, grada i županije Varaždin.

Kao njihova članica, dobivala se i određena financijska dotacija za rad udruge, koja je na žalost u današnje vrijeme sve manja.

Klub je bio i dugogodišnji član, i jedan od osnivača Hrvatskog saveza CB radioklubova (HSCB), pa je imao u jednom mandatu i predsjednika HSCB-a. No na žalost zbog određenih nesuglasica danas više nije aktivan u tom savezu.

Od početka 90-tih godina mnogi CB-aši položili su i radioamaterske ispite, tako da je oko 70% članova koji su i radioamateri zaključilo, da bi se mogla registrirati i samostalna Radioamaterska udruga „Sloga“ 9A1VZD što je i realizirano 2008. godine, a time je i postala aktivna  članica HRS-a. Od te godine počinju i mnogi uspjesi i priznanja, osvojena 1. mjesta, kako pojedinaca tako i udruge, na radioamaterskim frekvencijama i takmičenjima, a isto tako od 2008. udruga samostalno organizira tečajeve za radioamatere početnike P-klase.

U sada već 35 godine uspješnog rada, moramo spomenuti i mnoga takmičenja koja je organizirao klub, kao i mnoga vesela druženja na CB-susretima, sportska takmičenja sa drugim klubovima itd. Izdane su i razne QSL karte kluba, diplome, bilteni i drugo.

U više navrata klub se morao ponovno adaptirati obzirom na starost zgrade, i naravno opet sa vlastitim snagama, ali to je SLOGA kako je i u nazivu udruge…

Moramo spomenuti sve one predsjednike, tajnike, blagajnike, članove IO i ostale zaslužne za razvoj udruge u tih 34 godine, jer bilo ih je jako puno, na žalost neki su i pokojni. Kroz udrugu je prošlo oko 1000 članova, a mnogi više nisu aktivni.

Kada smo slavili 30. obljetnicu, HRS je odobrio posebni pozivni znak za 2011. godinu 9A30CB, pod kojim su se znakom radila takmičenja u toj godini.

Udruga trenutno broji oko 80-tak članova aktivnih na UKV, KV, CB, Wi-Fi.

Klub je otvoren svaki utorak i petak od 18,00 – 21,00 sati, i svi koji su zainteresirani za rad sa radio komunikacijama, mogu slobodno navratiti u klupske prostorije u Augusta Cesarca 10 u Varaždinu (ispod Dječje knjižnice). Udruga ima i svoju Web i FB stranicu.

KONTAKT

Kontakt osoba: Miljenko Sraga
Augusta Cesarca 10
​42000 Varaždin

T/F: 042/312-181
M: 098/539-666
E: cbradio1@optinet.hr
Web: www. radioamaterska-udruga-sloga.hr

MB: 3432793    
OIB: 62126118344
Žiro-račun: 782360000-1101744560, Zagrebačka banka
IBAN: HR7823600001101744560, Zagrebačka banka