07. ožujak 2019.

Nema više kantice za sve

Svakog dana stvaramo velike količine otpada koji završava u našim kantama na smeće. Odlažemo li otpad pravilno? U vrijeme kada je okoliš sve više onečišćen sve se više razmišlja o načinima kako umanjiti štetu koju svojim djelovanjem nanosimo prirodi oko sebe. Prvi korak prema tome je odvajanje otpada.https://varazdinske-vijesti.hr/sponzorirano/nema-vise-kantice-za-sve-pravilnim-primjerom-ucimo-zastiti-okolis-promo-30397/ 

Odvajanjem otpada u za to predviđene spremnike smanjujemo količine otpada, ali omogućujemo i recikliranje koje je preduvjet za kružno gospodarstvo. Recikliranje je izdvajanje korisnog materijala iz otpada iz kojeg preradom nastaje novi proizvod za korištenje.

Odvajanjem otpada smanjujemo njegov štetan utjecaj na okoliš, štedimo i ono najvažnije, pomažemo našem planetu da i dalje ostane – zeleni. Ako se sami ponašamo u skladu s tim pravilima, ponašat će se i drugi, poput djece, ali i turista. Odrasli su primjer djeci, pa ako djeca vide da bacaju smeće gdje stignu ne možemo od njih tražiti da rade ono što mi ne radimo.

U vrijeme kada je briga za prirodu i okoliš važna treba govoriti o problemima vezanim uz otpad i stalno promicati pravilno postupanje s otpadom. Važno je usvojiti životni stil koji će omogućiti eko-održivost zajednice i time pridonijeti ekološkoj održivosti cijelog svijeta.

Za održivo gospodarenje otpadom nužna je suradnja svih sudionika, od države, lokalne samouprave do samih građana. Nemojmo doživljavati otpad kao problem koji netko drugi treba rješiti. „Nema više kantica za sve“. Ako razdvajate otpad odmah po njegovu nastanku, učinit ćete dobro sebi i drugima. Više o tome OVDJE.