Projekt proba

copy pase strukture....

Ime projekta: CityWalk

Status: U provedbi

Naziv EU/nacionalnog fonda na koji je projekt prijavljuje: INTERREG DANUBE

Ukupna vrijednost projekta: 2.229.000,00 €

Varaždinu iz EU: 137.000,00 €

Gradski udio: 161.500,00 €

Sufinanciranje: 181.687,50 kn....