Javna nabava - postupci u tijeku

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda), Grad Varaždin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa.