23. prosinac 2020. | Autor: ddretar

U znak zahvalnosti pomoć socijalnoj samoposluzi u Vukovaru

U srijedu je iz Varaždina, iz gospodarskog dvorišta TD Čistoća, krenuo kamion s 22 tone prehrambenih artikala i higijenskih potrepština namijenjenih socijalnoj samoposluzi u Vukovaru koja opskrbljuje tamošnjih 600 obitelji.

Riječ je o humanitarnoj pomoći koju su prikupili gradovi Varaždin i Varaždinske Toplice te općine Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija, Petrijanec, Vinica, Vidovec, Sračinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Baretinec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Direktor Čistoće Davor Skroza objasnio je kako se radi znaku zahvalnosti Gradu Vukovaru koji će do kraja godine na svom odlagalištu prihvatiti miješani komunalni otpad prikupljan na području tih općina i gradova. U nastavku je pojasnio: Zbog neočekivane popunjenosti kapaciteta u zadnjih mjesec dana na ugovorenim odlagalištima, za mjesec prosinac morali se iznaći neko drugo rješenje. Nakon niza upita i molbi po cijeloj Hrvatskoj, jedini je Vukovar pronašao način da zbrine nekih 600 tona otpada i mi smo mu za to zahvalni.

Zlatan Avar zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina je dodao: Petnaest jedinica lokalne samouprave u kojima Čistoća obavlja uslugu odvoza komunalnog otpada dogovorilo se za taj znak zahvalnosti Vukovaru koji će prihvatiti komunalni otpad do kraja godine.  To pokazuje i jedno zajedništvo ovog kraja oko Varaždina i Vukovara. Zahvaljujemo se gradonačelniku Vukovara, direktoru komunalnog poduzeća i vjerujem da će dočekati šleper i raspodijeliti pomoć kojima je to potrebno. U ime načelnika općina također se zahvalila gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković te čestitala blagdane građanima Vukovara kao i svima koji su sudjelovali u tom humanitarnom projektu.