28. veljača 2024. | Autor: dd

Značajno povećanje subvencija za sakupljanje otpada

Grad Varaždin uvodi novi model kojim će se značajno povećati subvencije socijalno ugroženim građanima za račune odvoženja otpada. 

Aktualna gradska uprava gradonačelnika dr. sc. Nevena Bosilja s dosadašnjih 3,32 eura subvencije, povećava subvencionirani iznos na 6 eura za samce i na 4 eura za višečlane obitelji na mjesečnim računima Čistoće za odvoz otpada. Također, povećava se broj onih koji mogu koristiti tu pogodnost jer će se povećati  cenzus pa će tako to  pravo imati samci s prihodima do 8.000 eura i višečlane obitelji s prihodima do 12.000 eura u 2023. godini.

Da bi ostvarili to svoje pravo dosadašnji korisnici moraju do 31. ožujka 2024.  podnijeti nove zahtjeve. Tijekom slijedećih nekoliko dana na adrese 599 dosadašnjih korisnika subvencija za plaćanje dijela javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada stići će dopis i obrazac kojim se od njih traži da ažuriraju svoje podatke. Uz popunjeni obrazac zahtjeva, potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o visini prihoda i primitaka, presliku osobne iskaznice i presliku računa Čistoće d.o.o.

Početkom travnja objavit će se javni poziv na koji će se moći svojim zahtjevima javiti novi korisnici te socijalne mjere koji se svojim primanjima uklapaju u novi model subvencioniranja.

Do sada su subvencije koristila domaćinstva s jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.400,00 EUR  godišnje i višečlane obitelji  čiji prihodi  za sve članove  iznose do 8.800,00 EUR  godišnje, a prema podacima Porezne uprave za 2022. godinu.  Od mjeseca travnja 2024. godine, Grad Varaždin sufinancirati će obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za  razdoblje od travnja do prosinca  u iznosu  od  6,00 EUR  za skupinu A i B pod uvjetom da samačko  domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR u 2023. godini, a za višečlanu  obitelj  od 4 EUR  pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod  do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave za 2023. godinu.

Onim  građanima, dosadašnjim korisnicima subvencija koji pravodobno ne podnesu zahtjeve, ili ne dostave potrebne dokumente ili ne zadovoljavaju kriterije, Grad Varaždin će biti primoran uskratiti subvencioniranje. Lista korisnika koji zadovoljavaju sve uvjete bit će dostavljena Čistoći koja će građanima slati mjesečne račune s umanjenim iznosom za plaćanje.