31. kolovoz 2016. | Autor: [email protected]

Živjeti z Dravo-m

"Živjeti z Dravom-m"

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina u srijedu, 31. kolovoza 2016. godine održan je prvi sastanak na temu pokretanja novog projekta uređenja Dravske park šume. Na sastanku je dogovoreno da se kreće sa izradom Projektne studije uređenja Dravske park šume pod naslovom „ŽIVJETI Z DRAVO – M“.

Cilj studije je osmišljavanje rješenja očuvanja i intenzivnijeg korištenja cijelog prostora od 83 ha šumskih i vodenih površina koji se nalazi između prirodnog toka rijeke Drave na sjeveru, Bombelles-ove ceste na jugu, prostora Kinološkog društva Varaždin na zapadu i javne ceste Varaždin – Čakovec na istoku. Projekt bi bio podijeljen u dvije faze koje bi karakterizirali izvori financiranja – gradski proračun i europski fondovi.

Sastanku, kojim je predsjedao gradonačelnik Goran Habuš uz predstavnike Grada Varaždina prisustvovali su predstavnici Hrvatskih šuma UŠP Koprivnica, Hrvatske elektroprivrede Proizvodnja - HE Varaždin, Hrvatskih voda VGO Varaždin, Parkova d.d. Varaždin, Turističke zajednice grada Varaždina, JU Zaštita prirode Varaždin, Hrvatskog šumarskog instituta - Centra za urbane i privatne šume Varaždin i arhitekti.