10. prosinac 2019. | Autor: Krešimir Sever

Zimska služba na području Grada Varaždina

Započeo rad zimske službe na području Grada Varaždina.

      Poštovani sugrađani, s početkom zimskog razdoblja godine započela je sa radom zimska služba, koju na području Grada Varaždina vrše ugovorni izvoditelji, društva Čistoća d.o.o. i PZC-Varaždin d.d.

      Provođenje djelatnosti zimske službe unaprijed je definirano operativnim planovima izvoditelja, po prioritetima, zonama, prethodno određenim smjerovima kretanja i načinu čišćenja snijega, strojno i ručno.  Za cjelokupnu izvedbu zimske službe unaprijedsu osigurana namjenska proračunska sredstva.

      Budući da ovih dana bilježimo pojavu niskih temperatura, radi sprječavanja poledice započelo se posipavanjem solju prometnica i nogostupa na području Grada.

      Stoga, skrećemo pozornost građanima na naglašeni oprez u prometu te prilikom kretanja gradom. Također je nužno da vozači poštuju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,64/15, 108/17, 70/19), osobito članka 82. koji regulira parkiranje vozila, a kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama i nogostupima na području Grada Varaždina.

      Isto tako, slijedom odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 02/2008, 6/2016) vlasnici/posjednici građevine/poslovnog prostora dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda sa javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2 metra, osim ako javna površina na tom dijelu nije uža od toga. Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda, javnu površinu potrebno je posipati solju. Vlasnici i posjednici stanova u stambenim građevinama dužni su uklanjati snijeg i led s parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.