24. travanj 2018. | Autor: [email protected]

Završetak rekonstrukcija trafostanice u Nedeljancu

U utorak je prigodnim svečanošću obilježen završetak radova na trafostanici u Nedeljancu.

O dogradnji trafostanice i ugradnji nove opreme, sklopova i transformatora vrijednih 20,5 milijuna kuna govorili su uz direktora varaždinske Elektre Zvonka Rožmarića Nikola Šulentić, direktor HEP ODS-a i Saša Dujmić, član Uprave HEP-a. Uz župana Radimira Čačića u ime Grada Varaždina zahvalio se izvođačima i investitorima zamjenik varaždinskog gradonačelnika Zlatan Avar. Rekonstruirana trafostanica u Nedeljancu električnim energijom napajat će  16 tisuća domaćinstava sjevernog dijela Varaždina i okolnih gradova. Stabilnost opskrbe električnom energijom bitna je za brži razvoj gospodarskih aktivnosti, naglašeno je na otvorenju tog suvremenog postrojenja.