04. lipanj 2018.

Završetak Javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Obavještavamo javnost da je završen Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina.

Tijekom javnog uvida nije bilo podnesenih prigovora na prijedlog Programa koji će biti upućen Gradskom vijeću Grada Varaždina na donošenje.