22. svibanj 2015.

ZAVRŠENA USPJEŠNA SURADNJA S PRAVNOM KLINIKOM

pravna klinika.JPG

U Gradskoj vijećnici održan je posljednji termin Pravne klinike  Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti Pravne klinike zaprimali su stranke te na temelju dostavljene dokumentacije izrađivali pravna mišljenja, pružali opće informacije i pravne savjete. Od listopada 2014. godine do danas održano je sveukupno osam termina čija je svrha bila ostvarivanje pravne zaštite socijalno ugroženih građana.  Varaždinci su i u posljednjem terminu pokazali velik interes za ovakav oblik pružanja besplatne pravne pomoći, a da je ovakav oblik pravne pomoći uspješan govori brojka od osamdesetak zadovoljnih građana koji su iskoristili besplatne pravne savjete.