25. studeni 2013.

Završena obuka voditelja skloništa

sklonište1

25.11.2013.-Grad Varaždin među prvima je u Hrvatskoj proveo edukaciju za osposobljavanje voditelja skloništa i njihovih zamjenika, u suradnji s Područnim uredom Varaždin - Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Dvadesetak voditelja skloništa i njihovih zamjenika uspješno je izvršilo zadatke koje su im pripremili stručnjaci u polju zaštite i spašavanja. Cilj edukacije bio je osposobiti voditelje skloništa za obavljanje poslova u vezi organizacije boravka građana u skloništu u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Upoznalo ih se s korištenjem i održavanjem sklonišnog prostora, kako ga staviti u zaštitnu funkciju te na koji način postupati u stresnim situacijama i onima opasnim za život. Grad Varaždin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati javna skloništa u miru pa je  u tu svrhu gradonačelnik imenovao njihove voditelje i zamjenike. Na početku edukacije, koja je održana u subotu, 23. studenog, polaznike obuke pozdravili su zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina Vjeran Radelić i pročelnik Područnog ureda Varaždin Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zdravko Vrbanić.