16. prosinac 2020. | Autor: Maja Hrešć

Završena energetska obnova V. osnovne škole Varaždin

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok, zajedno sa svojim zamjenikom Zlatanom Avarom i ostalim suradnicima iz nadležnih upravnih odjela, u srijedu je prisustvovao završnoj konferenciji projekta Energetske obnove V. osnovne škole Varaždin.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije, a radove su izvodili predstavnici zajednice ponuditelja, tvrtke Sviting, B3 i Instalomont Termocentar.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.226.814,93, kuna, a odobreni ukupni prihvatljivi troškovi iznose 11.772.389,93 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nakon ocjene projektnog prijedloga predložio dodjeljivanje bespovratnih sredstava u iznosu od 6.204.585,34 kuna. Kako bi osigurao uspješnu provedbu ovog projekta, Grad Varaždin sklopio je s HBOR-om Ugovor o kreditu u iznosu od 6.022.22,59 kuna iz Programa kreditiranja ESIF – Krediti za energetsku učinkovitost po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,5 % godišnje.

„Obnovom V. osnovne škole zaokružujemo cijeli ciklus obnova, dogradnja i uređivanja svih školskih objekata u gradu Varaždinu. Jednom je netko rekao da ništa nije jače od ideje za koju je došlo vrijeme da se ostvari. V. osnovna škola je bila preskočena u obnovi u onom ciklusu 2007. i 2008. godine iz različitih razloga. No, kad se otvorila mogućnost da se II. i V. osnovna škola prijave za energetsku obnovu, mi smo ih prijavili i dobili 55 posto sredstava od Europske unije. Ostatak od 45 posto troškova trebao je snositi Grad Varaždin, međutim i tu očekujemo povrat sredstava jer smo baš jučer predali sve papire, tako da ćemo iz proračuna morati osigurati samo 25 posto cjelokupne vrijednosti investicije. Mislim da je to više nego dobar posao.“ – rekao je gradonačelnik.  

U svom obraćanju, istaknuo je kako je najvažnija jednakost šansi za svu djecu: „Ono što je pretpostavka za naš rad jest jednakost šansi. Sva djeca moraju imati jednake obrazovne šanse. To naravno ne znači samo jednakost u zidovima, na što se najčešće svodi ulaganje u Hrvatskoj, već prije svega u obrazovnim mogućnostima. Vjerujem da će ovakva škola u materijalnom smislu biti dobra pretpostavka da se ovdje razmaše, ne samo učenička, već i učiteljska mašta i imaginacija i znanje, da škola postane jedna od najljepših malih škola u Hrvatskoj, za što ima sve uvjete.“ Također je podsjetio na 2009. godinu, kada su se uvodili pedagoški standardi, da je grad Varaždin već bio primjer kako Hrvatska treba izgledati 2020. godine: „Sad u 2020. godini, Varaždin je još uvijek jedini grad koji ima sve škole u jednoj smjeni i sve škole obnovljene. Ostao nam je još mali dio III. osnovne škole za obnoviti, ali vjerujem da ćemo i to vrlo brzo provesti. No, od svega toga, najbitnije nam je da imamo dobre učitelje, dobre ravnatelje, osobe koje znaju raditi s djecom, a time i dobra postignuća i dobre rezultate naših učenika koja će nakon školovanja postati kompetentni i kvalificirani.“

Grad Varaždin provodi projekt Energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin od kolovoza 2019. godine.

Projekt je 2018. godine prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje izvora energije u zgradama javnog sektora“, referentne oznake KK.04.2.1.04. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje  potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – referentni broj KK.04.2.1.04.0600 za projekt Energetska obnova zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1, Varaždin dana 28. kolovoza 2019. godine potpisali su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grad Varaždin.

Grad Varaždin je krajem 2019. godine pokrenuo otvoreni postupak nabave radova na energetskoj obnovi V. osnovne škole Varaždin te je po završetku postupka 19. svibnja 2020. godine sa članovima Zajednice ponuditelja SVITING d.o.o. iz Novog Marofa, B3 d.o.o. iz Varaždina i INSTALOMONT TERMOCENTAR d.o.o. iz Čakovca potpisan Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade V. osnovne škole Varaždin. Radovi su započeli 1. lipnja 2020. godine te su završili u ugovorenom roku od 180 dana. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 11.705.481,88 kuna s PDV-om.

Usporedno s nabavom radova proveden je i postupak jednostavne nabave usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu za izvođenje radova energetske obnove zgrade V. osnovne škole Varaždin na adresi Frana Kurelca 11/1 Varaždin te je za izvršitelja navedene usluge odabran Green Line d.o.o. iz Antunovca dok je projektantski nadzor tijekom provedbe radova energetske obnove obavljao RITEH projekt d.o.o. iz Čakovca.

Zgrada V. osnovne škole je energetskog razreda E, izgrađena 1963. i nadograđivana ili rekonstruirana 1975. godine, 2003. godine na zgradi produženog boravka i 2005. godine na zgradi s učionicama.

Projektom energetske obnove obuhvaćen je prostor cijele škole, ugrađena je toplinska izolacija ovojnice, kondenzacijska plinska kotlovnica, sustav ventilacije s rekuperacijom i povećana je energetska učinkovitost rasvjete. Također, ovim projektom rekonstruirane su i dotrajale elektroinstalacije škole.

Projektirana godišnja ušteda na grijanju/hlađenju iznosi 73,18 %, dok projektirano smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini iznosi 74,82 %. Ovim mjerama i obnovom stvoreni su bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećana je kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te je podignut opći komfor življenja u objektu.