30. lipanj 2023. | Autor: dd

Završen projekt sortirnice

Završen projekt  „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica“

Referentna oznaka projekta: KK.06.3.1.12.0010

Grad Varaždin uspješno je realizirao projekt izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, čime je ostvaren značajan korak prema održivom gospodarenju otpadom.

Provedba projekta započela je 12. veljače 2021. godine te završava 1. srpnja 2023. godine. Radovi na postrojenju započeli su 28. siječnja 2022. godine, a tehnički pregled je obavljen 16. svibnja 2023. godine, nakon čega je izdana uporabna dozvola koja je postala pravomoćna 25. svibnja 2023. godine., čime je postignut prvi rezultat ovog projekta.

Sortirnica je građevina namijenjena gospodarenju otpadom, u kojoj se odvojeno prikupljeni otpad koji se može reciklirati kao što je papir, karton, plastika, metali, tekstil i drugi materijali, dodatno razvrstava, mehanički obrađuje, privremeno skladišti i predaje tvrtkama ovlaštenima za recikliranje koje otpad pretvaraju u vrijedne i korisne sirovine od kojih se proizvode novi proizvodi. Dodatnim sortiranjem otpada u sortirnici ispravljaju se pogreške u primarnom razvrstavanju otpada u našim domovima, na poslu, u školi, itd.

Omogućavanjem recikliranja korisnih materijala iz otpada umjesto njihovog odlaganja na odlagalištima, projekt doprinosi unapređenju sustava gospodarenja otpadom putem povećanja stope oporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagalište. Ovaj projekt predstavlja značajnu investiciju u budućnost i važan doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja svih jedinica lokalne samouprave koje će koristiti sortirnicu.

Sortirnica Varaždin smještena je u zoni Motičnjak u Varaždinu i planira se da će godišnje obraditi oko 7.000 tona otpada prikupljenog na području gradova Varaždina, Ivanca i Lepoglave te općina Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko. Očekuje se da će u prvoj punoj kalendarskoj godini rada sortirnice, nakon obrade, 5.795 tona otpada biti spremno za recikliranje.

Isto tako, važan aspekt projekta je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti kojima su građani na području obuhvata projekta informirani o važnosti razvrstavanja otpada u kućanstvima, mogućnostima recikliranja i ponovne uporabe otpada te o koristima tih postupaka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.703.898,95 €, pri čemu prihvatljivi troškovi iznose 4.745.345,55 €. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije putem Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., s iznosom od 4.033.543,71 €.

U narednom razdoblju bit će raspisan javni natječaj za odabir upravitelja sortirnice, a predviđa se da će u sortirnici raditi oko 15 djelatnika, čime projekt doprinosi stvaranju radnih mjesta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Varaždina.