14. srpanj 2014.

Završen EU projekt Indigo Green

Indigo OK

14.07.2014.- Konferencijom za novinare označen je završetak EU projekta  „INDIGO GREEN“ – INvolving Disadvantaged Groups in GREENery  production /Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju/  u kojem je Grad Varaždin jedan od partnera. Riječ je o projektu vrijednom 158.000,86 eura, od čega EU financira čak 94%, a cilj mu je bio  povećati mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti osnaživanja i edukaciju u području poljoprivrede prilagođenu njihovim potrebama i potrebama tržišta rada u Varaždinskoj županiji.
Jednogodišnji projekt službeno završava 1 kolovoza 2014.  Uz Razvojnu agenciju SJEVER, partneri na projektu su, uz Grad Varaždin, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Varaždin, Gradska tržnica Varaždin,  Turistička zajednica grada Varaždina te udruge  „Anđeli čuvari grada Varaždina“ i  „Njezina druga šansa“.
Ciljne skupine projekta bili su nezaposleni duže od 5 godina i nezaposlene osobe s invaliditetom.  Na uzorku od 84 osobe, na temelju pripremljenih upitnika i testova,  odabrano je 26 korisnika. Nakon pružanja  psiho-socijalne podrške i osnaživanja za uključivanje na tržište rada, sudionici projekta prošli su edukaciju kroz četiri modula u području poljoprivrede: osnove poduzetništva u poljoprivredi, uređenje krajolika, dvorišta i okućnica, uzgoj cvijeća i uzgoj povrća.
Kao dio aktivnosti opremljeno je zemljište Gradske tržnice Varaždin za provođenje praktičnoga dijela edukacije (ograda, plastenik, alatnica, sustav za navodnjavanje te oprema i materijali za obradu zemljišta i uzgoj povrća i cvijeća ).
Edukacija se provodila od sredine  veljače 2014. do sredine lipnja 2014.  dok su nakon službenog dijela edukacije korisnici  uključeni samostalno u rad na zemljištu  uz mentoriranje  stručnjaka po potrebi i superviziju i koordinaciju određenih članova projektnog tima .
A što nakon završetka projekta? Planira se  uključivanje korisnika i pripadnika ugroženih skupina u slične projekte koji će se provoditi na opremljenom zemljištu u okviru projektnog partnerstva nastalog ovim projektom, a,  ukoliko se stvore preduvjeti,   u planu je i osnivanje nekog od pravnog oblika za lakše prodavanje poljoprivrednih viškova na temelju zajedničkih interesa korisnika kao slijedeći korak u razvoju socijalnog poduzetništva.