28. prosinac 2021. | Autor: ddretar

Zatečeno stanje i perspektive Čistoće Varaždin

Kakvo je stanje zatekla nova uprava u varaždinskom komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. i kakve su perspektive poslovanja u utorak, 28. prosinca  2021. godine govorilo se na tematskoj konferenciji za novinare održanoj u Gradskoj vijećnici. 

O tim su temama govorili dr. sc. Neven Bosilj, gradonačelnik i Zoran Svetec, direktor Čistoće. Na konferenciji su sudjelovali i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković te zamjenik direktora Čistoće Saša Avirović.

Od trenutka kad je došla u Čistoću, nova je uprava zatražila reviziju poslovanja pa je Zoran Svetec napomenuo: „Čistoća je prošle godine imala gubitak 2 milijuna kuna. Kada izračunamo to na razini cijele godine, manjak će biti oko 3,6milijuna kuna. Najveći je problem u službi gospodarenja otpadom. Na razini godine tu je predviđen gubitak skoro 5 milijuna kuna. Svi ti gubici moraju se riješiti racionalizacijom poslovanja i ono što je nužno, povećanjem cijena. Čistoća ima puno veće troškove zbog zbrinjavanja recikliranog otpada.“  – rekao je Svetec objasnivši da Čistoća ne zarađuje već mora plaćati gotovo 3 milijuna kuna za zbrinjavanje povećanih količina prikupljene plastike i biootpada.

Dodao je da Čistoći predstavlja dodatan problem to što nema vlastiti odlagalište otpada već ga mora odvoziti na udaljena odlagališta.  „Temeljem zakona doći će do izjednačavanja cijena za domaćinstva u kućama i u zgradama. Tako će primjerice u kućama bez odvoza biootpada cijena skočiti sa sadašnjih 60,78 kuna na 70,06 kuna što je oko 15 posto, a u kućama s odvozom biootpada cijena će porasti za 8 posto. Svim tim mjerama želi se postići da Čistoća posluje transparentno i pozitivno, te da svojim građanima pruži kvalitetnu uslugu.  – zaključeno je na kraju prezentacije uz najavu da će uz porast cijena  doći do povećanja broja odvoza plastike, papira i biootpada.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj komentirao je stanje u Čistoći  konkretnim podacima: „Do sada smo imali jedan totalni nered u Čistoći. Nažalost, Čistoća je u protekle četiri godine sama pojela svoju supstancu, pojela je 19 milijuna kuna depozita. Neracionalno se poslovalo i trošilo nemilice. Samo 3,5 milijuna se potrošilo na održavanje informatičkih sustava, a gotovo da nema nikakvog IT sustava. Plaćali su se troškovi odvjetnika 1,7 milijuna kuna, reprezentacija 1,2 milijuna kuna. Također, Čistoća je plaćala za druge jedinice lokalne samouprave 2,6 milijuna kuna za ono što su one morale plaćati. Tu sve leže mogućnosti racionalizacije poslovanja. Sa ovim cijenama koje će biti u rangu s ostalima u susjednim županijama mi ćemo uz racionalizacije postići da Čistoća može poslovati na pozitivnoj nuli. – zaključio je gradonačelnik Bosilj napomenuvši da će Grad Varaždin određene socijalno ugrožene kategorije građana subvencionirati pri plaćanju računa.

          Nakon provedene procedure i odluke Gradskog vijeća, nove cijene očekuju se u proljeće slijedeće godine.

 

Više informacija: Čistoća d.o.o. zatečeno stanje i perspektive.ppt